Contatti
 
 
Siamo i fondatori dell'associazione Albanese "Il Ponte dell'Unità" a Legnano.
Jemi grupi themelues i shoqates shqipetare "Ura e Bashkimit" ne Legnano.
Petrit Gjinaj
Presidente:
Presidenti:
Ladi Vulaj
Vice Presidente:
Zëvendës president:
Ladi Vulaj
Tesoriere:
Arkëtar:
Xhevahire Gjoni
Nike Thani
Lulezim Hysaj
Giuseppe Bagliesi
Consiglieri:
Këshilltarë:
Andi Zagorjani
Arta Gjinaj
Agron Hysaj
Collaboratori:
Bashkpunetorë:
PETRIT GJINAJ

Telefono 333 730 1692
E-mail uraebashkimit@hotmail.com
Sito Web http://www.uraebashkimit.com
Sede Legale: Via Stelvio nr. 2 Legnano (MI) 20025
Sede Operativa: Via Barbara Melzi, 20 Legnano (MI) 20025

Se volete sostenerci potete inviare il vostro contributo a IT14 N033 5901 6001 0000 0073 891